Noticias

EROSKI CENTER - FOLLETO DE OFERTA DEL 15 al 27 DE DICIEMBRE

16/12/2016

Oferta válida do xoves 15 ao martes 27 de decembro.
Froitaría, carnizaría, peixaría e panadería do xoves 15 ao mércoles 21 de decembro.


 volver

Area de prensa

EROSKI CENTER - FOLLETO DE OFERTA DEL 15 al 27 DE DICIEMBRE

16/12/2016

Oferta válida do xoves 15 ao martes 27 de decembro.
Froitaría, carnizaría, peixaría e panadería do xoves 15 ao mércoles 21 de decembro.


 volver

Comunicados

Contacto

Directora de comunicación y RRII

Gabriela González
Edificio Vegalsa-Eroski
C/ Gambrinus, 9-11, Polígono de Agrela
15008 - A Coruña
ESPAÑA

Tel. +34 981 179 300
Fax: +34 981 179 350

atencionalcliente@vegalsa.es